Een stukje historie in Waterfront

Waterfront kent drie beeldbepalende elementen in het plan, dat is de oude Cichoreifabriek, de Witte Villa en de Westermolen.

 
Cichoreifabriek
De in 1858 gestichte cichoreifabriek heeft een lange geschiedenis. In de fabriek waar op het hoogtepunt ruim 40 mensen werkten werd via een geheim procédé koffiestroop gemaakt die wereldwijd werd geëxporteerd. Voor de industrie en werkgelegenheid van Dalfsen is de fabriek van groot belang geweest. In 1965 is de productie in de fabriek definitief stilgelegd. In 1981 kocht de gemeente het pand en maakte het jaren onderdeel uit van het voormalige gemeentehuis. Het pand zal in het plan Waterfront mogelijk een cultuurbestemming krijgen.
 
Witte Villa
De Witte Villa maakte lange tijd onderdeel uit van het voormalige gemeentehuis en deed dienst als trouwzaal en bedrijfskantine. Ook de Witte Villa zal in het Waterfront blijven bestaan en krijgt een horecabestemming.
 
Westermolen
Vroeger stonden er maar liefst vier molens in het dorp, maar alleen de Westermolen, een achtkantige bovenkruier met stelling, heeft de tijden overleefd. In 1818 werd ze op de huidige plek gebouwd. Verschillende restauraties hebben er voor gezorgd dat de molen in goede staat bleef. In 1988 werd de molen door de gemeente gekocht, hersteld en in gebruik gegeven aan de Stichting Westermolen. Sindsdien zorgen vrijwillige molenaars ervoor dat er regelmatig gemaald wordt en ook dat de molen kan worden bezichtigd.